Καταστροφή της υγείας, η δυσαναλογία Ω 3 και Ω6 λιπαρών

Η φλεγμονή αποτελεί μία φυσιολογική, καθοριστικής σημασίας αντίδραση του οργανισμού, για την ανοσολογική απόκρισή του, σε καταστάσεις νόσου ή/και τραυματισμών. Όταν λειτουργεί ισορροπημένα, συμβάλλει στην προστασία και την αποκατάσταση της υγείας.  Η φλεγμονή λαμβάνει χώρα σε κυτταρικό επίπεδο, ακριβώς εκεί όπου πραγματοποιείται η απελευθέρωση αλλά και η εναπόθεση των, μέσω της διατροφής, λαμβανόμενων Απαραιτήτων Λιπαρών Οξέων (EFAs).

  Ορισμένα EFAs, όπως τα Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, διευκολύνουν την προφλεγμονώδη δράση, ενώ κάποια άλλα, όπως τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, την αντιφλεγμονώδη δράση. 

Οι δράσεις αυτές εξαρτώνται από διάφορα εξωγενή ερεθίσματα, καθώς επίσης και από την αναλογία των διαφορετικών EFAs. Η φλεγμονώδης αντίδραση του οργανισμού είναι απαραίτητη για την επιβίωση, εντούτοις, η παρουσία υπερβολικής χρόνιας φλεγμονής καθίσταται επιβλαβής. 
Η Φλεγμονή ως διαδικασία αυτοΐασης του οργανισμού 

Σε κυτταρικό επίπεδο, τα Απαραίτητα λιπαρά οξέα, συμμετέχουν σε διάφορα μεταβολικά μονοπάτια παράγοντας μόρια με ορμονικές-δράσεις, όπως τα εικοσανοειδή και οι προσταγλανδίνες. Τα μόρια αυτά επιδρούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος, στον αγγειακό τόνο καθώς επίσης και στη ρύθμιση του πόνου και του οιδήματος. 

Τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανόμενων των EPA, DPA και DHA, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, ενώ τα Ωμέγα-6 λιπαρά οξέα EFAs -με κύριο εκπρόσωπό τους το αραχιδονικό οξύ (ΑΑ)- μεταβολίζονται σε εικοσανοειδή, τα όποια έχουν μία εξαιρετικά ισχυρή φλεγμονώδη δράση. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το GLA, το οποίο αν και ανήκει στην οικογένεια των Ωμέγα-6 EFAs όταν μετατραπεί αρχικά σε DGLA και τελικά σε εικοσανοειδές, εκφράζει μία αντιφλεγμονώδη δράση.

Προσδιορισμός των Ωμέγα-3 (EPA, DHA) στο αίμα

Αποκάλυψη του δικού μας ισοζυγίου ω6 / ω3 με την βοήθεια του Οmega-3 Holman Test  Σημείο Holman: Είναι ένα αντικειμενικό εύρημα ενδεικτικό φλεβικής θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών της γαστροκνημίας. Είναι πόνος στην γαστροκνημία κατά μήκος της ιγνυακής και της μηριαίας φλέβας όταν το πόδι καμφθεί παθητικά ραχιαία. Τα τελευταία 40 χρόνια, πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα, ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις Ωμέγα-3 Απαραιτήτων Λιπαρών Οξέων, όπως Εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA), Εικοσιδυπενταενοϊκό οξύ (DPA) και Εικοσιδυεξενοϊκό οξύ (DHA), σε συνδυασμό με μειωμένες συγκεντρώσεις Ωμέγα-6 EFAs σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων. Καρδιαγγειακό, Προστατεύουμε το σύστημα που μας Διατηρεί στη Ζωή

Οι διαιτητικές ελλείψεις σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα θεωρούνται ως η πρωταρχική αιτία της ανισορροπίας του λόγου Ωμέγα-6 προς Ωμέγα-3 στις μεμβράνες των κυττάρων.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων με "Δυτικές" διατροφικές συνήθειες, οι κυτταρικές μεμβράνες αποτελούνται κατά 75% από προφλεγμονώδη ω6 λιπαρά οξέα και μόνο κατά 25% από αντιφλεγμονώδη ω3 EPA, DPA και DHA λιπαρά οξέα. 
Ο δυτικός τρόπος ζωής ΣΚΟΤΏΝΕΙ! 

Χρησιμοποιώντας ως διαγνωστικό δεδομένο τον προσδιορισμό των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο αίμα, ο καθένας μπορεί να ελέγξει την αναλογία και κατ’ επέκταση την ισορροπία των EFAs στις μεμβράνες των κυττάρων του. Το τεστ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση των αλλαγών στην αναλογία των EFAs κάθε ατόμου που προσπαθεί να τη βελτιώσει καταναλώνοντας ειδικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία περιέχουν υψηλής ποιότητας Ωμέγα-3. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών τεκμηριώνουν ότι, όταν το ποσοστό των EPA, DPA και DHA στις κυτταρικές μεμβράνες αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ολικών πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (HUFA), ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων μειώνεται σημαντικά. 
Ω 3 Λιπαρά οξέα, Σύμμαχος για την καρδιά 

Δείκτης ω3 των RBC: Ομοίως, με τον προσδιορισμό των Ωμέγα-3 στο αίμα, ο δείκτης ω3, αποτελεί δείκτη αξιολόγησης του αριθμού των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη μεμβράνη των ερυθρών κυττάρων του αίματος (RBC). Όταν τα επίπεδα των EPA και DHA είναι ίσα ή ξεπερνούν το 8% των ολικών λιπαρών οξέων στις κυτταρικές μεμβράνες, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων μειώνεται στατιστικά σημαντικά.

Κατανοώντας τα Αποτελέσματα του ω3 Τεστ:

Τα αποτελέσματα του ω3 τεστ παρέχουν μια αξιόπιστη εικόνα των επιπέδων των απαραίτητων Ωμέγα-3 και Ωμέγα-6 λιπαρών οξέων στους ιστούς του σώματος (στις κυτταρικές μεμβράνες). Καθότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή ποσοστών, αλλά και ως λόγοι, δίνεται η δυνατότητα στους θεράποντες ιατρούς να ερμηνεύσουν πιο ολοκληρωμένα τα ευρήματα.

  Επιπροσθέτως, οι ασθενείς μπορούν να αποκτήσουν μια διεισδυτική ματιά και κατανόηση των αποτελεσμάτων τους, κάνοντας σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά του γενικού πληθυσμού, καθώς και με τα βέλτιστα προτεινόμενα, επιθυμητά ποσοστά. Τα κίνητρα των ασθενών όπως επίσης και η συμμόρφωσή τους με τις προτεινόμενες ιατρικές διατροφικές οδηγίες, ενισχύονται μέσω των παραπάνω συγκρίσεων. 

Επαναλαμβάνοντας ανά τρίμηνο τον προσδιορισμό, οι ασθενείς μπορούν να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν την πρόοδό τους και να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό οι διατροφικές τους επιλογές καθώς και η κατανάλωση των σωστών συμπληρωμάτων ω3, συμβάλλουν στη αποκατάσταση της “χρυσής” αναλογίας ω6/ω3 στα κύτταρα και ιστούς του σώματος και συνεπώς της ω3 - ζώνης υγείας.

Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού των Ωμέγα -3 λιπαρών οξέων χρησιμεύουν για την δημιουργία εξατομικευμένου πρωτοκόλλου, ώστε, η δοσολογία συμπληρωμάτων να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ασθενούς.  

Μια διατροφή πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα και πτωχή με Ω6 λειτουργεί ευεργετικά για την υγεία.

Μεγάλες ποσότητες από Ω6 λιπαρά οξέα και μικρές ποσότητες Ω3, όπως οι τυπικές δίαιτες Δυτικού τύπου δημιουργούν ένα παθογόνο κλίμα για την ανάπτυξη μιας σειράς ασθενειών και βλαβών στην υγεία όπως καρδιαγγειακά προβλήματα, πήξη των αιμοπεταλίων, θρόμβωση και στένωση των αγγείων, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα και χρόνιες φλεγμονές.

Στον αντίποδα, αυξημένα επίπεδα Ω3 έχουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα:

 • Σε δευτερογενή πρόληψη από καρδιαγγειακά νοσήματα και βλάβες, ένα κλάσμα 4/1 (4 Ω6 προς 1 Ω3) σχετιζόταν με 70% μείωση θανάτων.
 • Σε κλάσμα 2,5/1 Ω6 προς Ω3 παρατηρήθηκε μείωση του πολλαπλασιασμού των κυττάρων σε άτομα με καρκίνο του παχέος εντέρου ενώ μια αντίστοιχη σχέση 4/1 δεν έδειξε καμία διαφορά.
 • Όσο χαμηλότερη η σχέση Ω6 προς Ω3 σε γυναίκες έδειξε μειωμένα επίπεδα κινδύνου για καρκίνο του μαστού.
 • Ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα είδαν σημαντική μείωση στη φλεγμονή όταν η σχέση Ω6 προς Ω3 ήταν 2-3/1.
 • Βελτίωση στα συμπτώματα είχαν άτομα που έπασχαν από άσθμα όταν η σχέση ήταν 5/1 ενώ χειροτέρεψαν τα συμπτώματα όταν η σχέση έγινε 10/1.
Όχι στα ω 6 - Ναι στα ω 3 !!!

Η συμβολή της σύγχρονης διατροφής στην ανεπάρκεια ω3 λιπαρών οξέων.

Παράλληλα με την προτεινόμενη αγωγή με συμπληρώματα Ωμέγα 3, είναι επιθυμητή μια συζήτηση με τους ασθενείς, σχετικά με το πως τα ω6 ανταγωνίζονται τα ω3 λιπαρά οξέα στο σώμα μας. Αν ο ασθενής σας ακολουθεί δίαιτα υψηλή σε ω6, τότε ο μεταβολισμός και η αφομοίωση των ω3 λιπαρών οξέων θα είναι μειωμένη. Ω 3-6-9: Πόσο σημαντική είναι η αναλογία πρόσληψής τους .

Η ισχυρή, επιβεβλημένη σύστασή μας: Στα ω3 λέμε ΝΑΙ ! ΟΧΙ λέμε στα ω6 !

Όχι στα ωμέγα 6:

Τα ακόλουθα τρόφιμα πρέπει να μειωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε Ωμέγα 6:

- Μαγειρικά λάδια: Καλαμποκέλαιο, Ηλιέλαιο, Καρδαμέλαιο, σογιέλαιο, κοινώς ΌΧΙ στα σπορέλαιαΠροσοχή: Γιατί τα σπορέλαια είναι επικίνδυνα για την υγεία 
- Κρέατα ή προϊόντα από ζώα μεγαλωμένα με σιτηρά (καλαμπόκι κλπ) 
- Επεξεργασμένα τρόφιμα 
- Τρανς λιπαρά
- Προϊόντα βασισμένα σε σόγια και γάλα σόγιας: Προσοχή στη σόγια και ορισμένα παράγωγά της  ΚαλαμπόκιΤο πάλαι ποτέ ωφέλιμο προϊόν, που πρέπει να αποφεύγουμε 
- Ηλιόσποροι, σουσάμι, κολοκυθόσποροι, (Στα συγκεκριμένα ισχύει το μέτρον άριστον, όχι όμως όταν προϋπάρχει ανισορροπία) - Φυστίκια, βούτυρα φτιαγμένα από ξηρούς καρπούς

Ναι στα ωμέγα 3: Επιδιώξτε διατροφή υψηλή σε ω 3:

- Πολύφυλλα σκούρα πράσινα στο χρώμα λαχανικά: λάχανο, μπρόκολο, σπανάκι
- Φασόλια (όλες οι ποικιλίες: μαυρομάτικα κ.άλλα)
- Λιναρόσπορος, κανναβούρι, chia
- Φρούτα, ιδιαίτερα ακτινίδιο, παπάγια και μάνγκο
- Ψάρια: Η καλύτερη πηγή ω3 είναι τα άγρια ψάρια του κρύου νερού, όπως σολομός, μπακαλιάρος, ρέγγα, σκουμπρί, σαρδέλα, γαύρος. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους επιμολύνσεως πολλών ψαριών με Υδράργυρο και Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs) 
Μολυσμένα ψάρια στο πιάτο μας. Τι να κάνουμε

Συμπληρώματα ωμέγα 3: Επιλογή προϊόντος και Δοσολογία

Δοσολογία: Οι ακόλουθες συστάσεις είναι βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες και συστήνονται σε όσους προσπαθούν να αυξήσουν τα επίπεδα των ω3 πάνω από 50% στους ιστούς και αναφέρονται σε ένα μέσο ασθενή που καταναλώνει περίπου 2.000 kcal την ημέρα. Η δίαιτα των ασθενών υποτίθεται ότι είναι χαμηλή σε ω6 λιπαρά οξέα.

Επιλογή του κατάλληλου ω 3 Συμπληρώματος:

Τα συμπληρώματα ω3 ποικίλλουν ευρέως στη μοριακή τους δομή, βιοδιαθεσιμότητα, καθαρότητα και φρεσκάδα (προσμείξεις, γεύση), τρόπο επεξεργασίας.

Με δομή Τριγλυκεριδίων: Τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες μελέτες προτείνουν ότι τα EPA και DHA με δομή τριγυκεριδίων ενσωματώνονται πιο αποτελεσματικά από τη δομή των αιθυλεστέρων.

Μοριακή Απόσταξη: Αυτή η διαδικασία απομακρύνει οξειδωμένα παραπροϊόντα, βαρέα μέταλλα και άλλες προσμείξεις χωρίς να καταστρέφουν τη δομική ακεραιότητα των ΕPA και DHA. Επιθυμητό αποτέλεσμα της απόσταξης πρέπει να είναι ένα προϊόν (ιχθυέλαιο), το οποίο να έχει καθαρή, φρέσκια γεύση και να είναι ασφαλές για όλες τις ηλικίες. Η καθαρότητα πρέπει να πιστοποιείται με εργαστηριακές αναλύσεις σε ανεξάρτητα εργαστήρια! 

"Τροφή": Διαθέτω Ωμέγα 3 σε συμπλήρωμα διατροφής {το καλύτερο Ω3 που είναι το EPA και DHA και λόγω της διπλής του απόσταξης (μοριακή εν κενώ) απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα}, με όλα του τα οφέλη στο ΑΚΈΡΑΙΟ, για θεραπευτικούς ή προληπτικούς λόγους. 

Επίσης, για όσους ΔΕΝ καταναλώνουν ζωικά προϊόντα, διαθέτω Ωμέγα 3 από ΛΙΝΑΡΌΣΠΟΡΟ! Το οποίο περιέχει: άλφα-λινολενικό οξύ, λινελαϊκό οξύ και ελαϊκό οξύ.

 Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε στο μέιλ: life@proionta-tis-fisis.com

Τέλος, μία επισήμανση:

Έχω δει σε διάφορα σημεία, ακόμη και σούπερ μάρκετ να πουλάνε ωμέγα 3 και οι τιμές τους κυμαίνονται περί τα 5€. Βρε άνθρωποι, είναι ποτέ δυνατόν να πιστεύεται ότι μπορεί να υπάρχουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή, χωρίς αυτό να έχει και ανάλογη σχέση με την ποιότητά τους; Θα πρέπει λοιπόν, να είστε υποψιασμένοι, για να είναι ένα προϊόν ΤΟΣΟ φθηνό άτι δεν πάει καλά και αυτό είναι ότι τα περισσότερα από αυτά προκύπτουν από ΥΠΟΛΕΊΜΜΑΤΑ των ψαριών!! 

Δηλαδή, εντόσθια, κόκκαλα, κεφάλια, πέτσες, με άλλα λόγια τα σημεία που έχουν την μεγαλύτερη επιβάρυνση από τυχόν χημικά και μολύνσεις!! Και βέβαια, δεν ακολουθούν τακτικές όπως Μοριακή Απόσταξη, κ.λπ. Ακόμη και αν ψάχνετε για ωμέγα 3 και για οποιονδήποτε λόγο δεν εμπιστεύεστε αυτά που σας προτείνω, ψάξτε να βρείτε άλλα, αλλά δώστε απόλυτη προσοχή στην ΠΟΙΌΤΗΤΆ τους!!!

  Καϊκη-Μπελογιάννη Ντίνα - Ιατρός Βιοπαθολόγος Μέλος Δικτύου iatrica.gr

Τζίνσενγκ, χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς εδώ και 7000 χρόνια

Ονομάζεται και πάναξ (αραλιίδες) και αποτελεί το διασημότερο κινέζικο βότανο που χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς τα τελευταία 7.000 χρόνια. Έως και πόλεμοι έχουν γίνει για τον έλεγχο περιοχών στις οποίες συναντάται. Στην Ευρώπη ήρθε ήδη από τον 9ο αιώνα, αλλά μόνο κατά τον 18ο αναγνωρίστηκε η αξία του, ενώ στην Κίνα διαχρονικά θεωρείται εξαιρετικό τονωτικό.

Πώς και πού

Είναι αυτοφυές στη ΒΑ Κίνα, Ανατολική Ρωσία και Β.Κορέα και σήμερα καλλιεργείται συστηματικά σε καλά αποστραγγισμένα εδάφη. Πολλαπλασιάζεται την Άνοιξη με σπόρους και απαιτούνται 4 χρόνια για να ωριμάσει. Έπειτα, η ρίζα συλλέγεται, κατά κανόνα το φθινόπωρο, πλένεται, βράζεται και ξεραίνεται.

Συστατικά

 • Τριτερπενοειδείς σαπωνίνες
 • Γκινσενοζίτες
 • Ακετυλενικές ενώσεις
 • Παναξοζίτες
 • Σεσκιτερπένια

Βασικές δράσεις κι ωφέλειες

Η «ρίζα της ζωής» σίγουρα δεν αποτελεί θαυματουργό φάρμακο για όλα τα προβλήματα υγείας, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πιο ευεργετικά βότανα της φύσης. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται:

Φυσικό τονωτικό: Βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τη σωματική και ψυχική κόπωση. Αυξάνει τα αποθέματα ενέργειας, βελτιώνει την αντοχή και φέρνει τον οργανισμό στη μέγιστη απόδοσή του. Ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αυξάνει την αντίσταση στις λοιμώξεις και βοηθά στη γρήγορη ανάρρωση. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ατονίας σε ηλικιωμένους και σε αρρώστους με χρόνιες ασθένειες, καθώς και της αδυναμίας που σχετίζεται με την ανορεξία, την αϋπνία και το στρες.

Διεγερτικό εγκεφάλου: Θεωρείται ότι ενισχύει την πνευματική απόδοση. Ειδικότερα, τονώνει τις νοητικές λειτουργίες και ιδιαίτερα τη μνήμη, ενώ ενισχύει την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης.

Αντικαταθλιπτικό: Στην κινεζική και την κορεατική εναλλακτική ιατρική, η ρίζα του τζίνσενγκ χρησιμοποιείται ως αντικαταθλιπτικό. Προάγει την ευεξία και βοηθά τον οργανισμό να ξεπεράσει τις συνθήκες έντονου στρες.

Αφροδισιακό: Πιστεύεται ότι ενισχύει σημαντικά την ερωτική διάθεση και βελτιώνει τη σεξουαλική λειτουργία. Μάλιστα, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το τζίνσενγκ συμβάλλει και στην καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Βοήθημα για τον διαβήτη: Θεωρείται ότι μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, ενισχύοντας τη διαδικασία απελευθέρωσης ινσουλίνης από το πάγκρεας.

Καρδιοτονωτικό: Βελτιώνει την καρδιαγγειακή λειτουργία και ρίχνει τα επίπεδα της «κακής» LDL χοληστερίνης, που προκαλεί αρτηριοσκλήρυνση. Επιπλέον, επειδή ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, στην εναλλακτική ιατρική χρησιμοποιείται ως θεραπεία για το σύνδρομο των κρύων άκρων.

Προσαρμογόνο: Ανήκει στα φυτά που προσφέρουν στον οργανισμό ακριβώς αυτό που χρειάζεται τη δεδομένη στιγμή. Με απλά λόγια, η δράση του προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες μας (π.χ. έλλειψη ενέργειας, ψυχική κόπωση κ.ά.).

Αποχρεμπτικό: Τα φύλλα του φυτού δρουν ως αποχρεμπτικό.

Χρήσεις

 • Διεγερτικό και τονωτικό ακόμα και για αθλητές
 • Βοηθά σημαντικά εξασθενημένους οργανισμούς είτε από ασθένειες ή λόγω γήρατος, ειδικά τους χειμερινούς μήνες
 • Ισχυρό αφροδισιακό για τους άντρες. Παράλληλα βελτιώνει τη σεξουαλική συμπεριφορά (π.χ. την πρόωρη εκσπερμάτωση)
 • Βελτιώνει αισθητά τη ζωτικότητα
 • Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιόδους ισχυρού στρες (π.χ. εξεταστικές περίοδοι).
 • Βοηθά σε μέρες με κακό ύπνο ή νευρική εξάντληση

Αντενδείξεις

-Μην το χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης -Αποφύγετε την παράλληλη πρόσληψη καφεΐνης -Μην το χρησιμοποιείτε για περισσότερες από 6 εβδομάδες

Προφυλάξεις

Απαγορεύεται η κατανάλωσή του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Επίσης, δεν πρέπει να χορηγείται στα παιδιά, ενώ συστήνεται η αποφυγή της χρήσης του από άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση. Οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη καθώς και όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα πρέπει να κάνουν χρήση του τζίνσενγκ σε ιδιαίτερα περιορισμένες δόσεις και φυσικά κατόπιν συνεννοήσεως με τον γιατρό τους.

Μορφές

Θα το βρείτε σε δισκία και κάψουλες. Επίσης θα το βρείτε ως αποξηραμένη ρίζα σε ειδικά καταστήματα. 

  «Τροφή»: Διαθέτω βιολογικό πιστοποιημένο Ginseng, ως συμπλήρωμα διατροφής σε συνδυασμό σπιρουλίνα και Ιπποφαές. Πρόκειται για έναν «δυναμίτη» υγιείας που αποτελείται από 3 υπερτροφές που τις αποκαλούν «θαύματα της φύσης» και συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Υπόσχονται περισσότερη φυσική ενέργεια, μεγαλύτερη ζωτικότητα, ευεξία, διατήρηση της νεανικότητας και βελτίωση της υγείας.

Όσοι ενδιαφέρεστε να αποκομίσετε τα οφέλη τους επικοινωνήστε στο μέιλ life@proionta-tis-fisis.com

  Δείτε ακόμη: Τζίνσενγκ – Πανάκεια (Ginseng – Panax) η ρίζα της ζωής!

  Στοιχεία από Γιάννα Περγαντά - φαρμακοποιός - www. perganda.gr Μαριάννα Βλάχου - Κλινική Διαιτολόγος - www.mariannavlachou.gr 

Κουρκουμάς, δρα κατά φλεγμονών, καρκίνου, διαβήτη, Αλτσχάιμερ, ακμής και πανάδων

Πρόκειται για ένα ριζωματοειδές πολυετές φυτό, προέρχεται από την τροπική Νότιο Ασία και το κύριο συστατικό της κιτρινόριζας είναι η κουρκουμίνη. Το μπαχαρικό, προέρχεται από το ρίζωμα του φυτού Curcuma longa, που ανήκει στην οικογένεια των Ζιγγιβεριδων (συγγενής δηλαδή και του τζίντζερ), και είναι ιθαγενές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας..

Είναι γνωστό και ως “κρόκος της Ινδίας”, από το πορτοκαλοκίτρινο χρώμα του, που μοιάζει πολύ με αυτό του κρόκου, ενώ λόγω του χαμηλότερου κόστους του, πολλές φορές χρησιμοποιείται αντί για αυτόν, το χρησιμοποιούν επίσης και για να νοθεύουν τη σκόνη του κρόκου.

Πιο σπάνια, μπορεί να το συναντήσετε και σαν τουμερικ, από την αγγλική του ονομασία, Turmeric ή Curcuma domestica (Κουρκούμη η οικιακή).

Είναι ένα φυτό ποώδες, πολυετές, φτάνει σε ύψος περίπου το 1 μέτρο και καλλιεργείται αποκλειστικά στις τροπικές περιοχές, όπου επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 20 °C και 35 °C και πολλές βροχοπτώσεις. Τα φύλλα του είναι μεγάλα, μακριά και λογχοειδή.

Τα άνθη του είναι συγκεντρωμένα σε ένα μεγάλο τσαμπί που αποτελείται από πολλές “θήκες”, που είναι πράσινες στη βάση τους και λευκές ή βιολετί στις άκρες. Μέσα από αυτές τις “θήκες” ξεπροβάλλουν τα άνθη που είναι μεγάλα και κιτρινωπά.

Η ριζά του είναι κυλινδρική και ριζωματοειδης, διακλαδιζόμενη, χρώματος πορτοκαλοκίτρινου και με έντονο άρωμα. Τα ριζώματα, αφού καθαριστούν, βράζονται για πολλές ώρες, έπειτα ξηραίνονται στον ήλιο ή σε ειδικούς φούρνους και τέλος αλέθονται, οπότε και παίρνουμε μια πορτοκαλοκίτρινη σκόνη, που είναι το γνωστό μας μπαχαρικό.

Η τριμμένη κιτρινόριζα χρησιμοποιείται στις κουζίνες της Νοτίου Ασίας και της Μέσης Ανατολής, ως συστατικό σε μείγματα κάρυ αλλά και ως χρωστική είτε σε διάφορα παρασκευάσματα ή ακόμη και σε υφάσματα.

Πιο διαδεδομένα η κιτρινόριζα είναι ένα από τα βασικά συστατικά της μουστάρδας. Ως πρόσθετο στα τρόφιμα η κιτρινόριζα χρησιμοποιείται γιατί παρέχει στο τρόφιμο προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Η κύρια χώρα παραγωγής του κουρκουμά είναι η Ινδία.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η μεγαλύτερη παραγωγή σημειώνεται στο κρατίδιο Andhra Pradesh στην Κέντρο-Ανατολική Ινδία. Παραδοσιακά, οι πόλεις Sangli, στο Maharashtra, και Erode, στο Tamil Nadu, θεωρούνται τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής και διακίνησης παγκοσμίως.

Διάφορα χημικά συστατικά έχουν απομονωθεί από αυτό το μπαχαρικό, όπως είναι οι πολυφαινόλες, τα διτερπένια, οι στερόλες και τα αλκαλοειδή. Το κύριο δραστικό συστατικό του κουρκουμά είναι η κουρκουμίνη, η οποία του προσδίδει το χαρακτηριστικό, βαθύ κίτρινο χρώμα του.

Η κουρκουμίνη έχει γεύση “γήινη”, πικρή, πικάντικη και είναι εξαιρετικά πτητική, ενώ το χρώμα της δεν αλλοιώνεται με τον χρόνο. Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα βασικά φάρμακα της παραδοσιακής Ινδικής ιατρικής, της Αγιουρβέδα, και χρησιμοποιείται για να γιατρέψει μια σειρά από παθήσεις και συμπτώματα.

Πολυάριθμα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν ότι η κουρκουμίνη μπορεί να έχει δράση αντιοξειδωτική, αντιισχαιμικη, αντιφλεγμονώδη, κατά της αρθρίτιδας ακόμη και αντικαρκινική, επιβραδύνει την εμφάνιση εκφυλιστικών ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ και η σκλήρυνση κατά πλάκας.
Η βιταμίνη D και η κουρκούμη ενδέχεται να βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να απαλλάξει τον εγκέφαλο από τις πλάκες β-αμυλοειδούς που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, αναφέρουν Αμερικανοί ερευνητές. Η μελέτη των ερευνητών, δημοσιεύθηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease
Τα 34 φάρμακα που μπορείτε να αντικαταστήσετε με κουρκουμά

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Pharmacognosy Magazine με τίτλο

«Η κουρκουμίνη εξασθενεί τη νευροτοξική δράση του φθορίου: αποδείξεις in vivo», ενισχύει την υποψία ότι το φθόριο είναι πράγματι μια ουσία που βλάπτει τον εγκέφαλο αποκαλύπτοντας επίσης ότι υπάρχει ένα φυσικό μπαχαρικό που παρέχει προστασία από τις διάφορες επιπτώσεις στην υγεία που οφείλονται σ’ αυτό.
Φθόριο: Έχει Σοβαρές Επιπτώσεις, Προειδοποιούν 1.000 Επιστήμονες
Κουρκουμίνη: Προστασία από φλεγμονές και δηλητηρίαση από μόλυβδο

Έγχυμα Κουρκουμά:

Αισθανόμαστε το κρυολόγημα να πλησιάζει ή είμαστε ήδη κρυωμένοι; Σε ένα φλιτζάνι τσαγιού ζεστό νερό, ανακατεύουμε μισό κουταλάκι γλυκού κουρκουμά και ένα κουταλάκι μέλι. Το πίνουμε ζεστό μέχρι και τρεις φορές την ημέρα.
Πως να φτιάξετε ένα παυσίπονο, αντιφλεγμονώδες ρόφημα με κουρκουμά

Εξωτερική χρήση:

Ακμή:

Αναμίξετε κουρκουμά με λίγο χυμό λάιμ μέχρι να γίνει μία πάστα, και τρίψτε το πάνω στις δυσχρωμίες του δέρματος ή στα σημάδια της ακμής. Αφήστε το για περίπου 20 λεπτά και ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Η περιοχή που θα το απλώσετε ίσως να πάρει μία κίτρινη απόχρωση, η οποία όμως φεύγει με το πλύσιμο. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να κάνετε τη θεραπεία αυτή το Σαββατοκύριακο.
Φυσική ομορφιά με κουρκούμη (κουρκουμάς ή τουρμερίκ)!

Πανάδες:

Η χρήση του, είναι μία από τις πολλές ιδανικές φυσικές θεραπείες των πανάδων. Η τακτική χρήση κρέμας που θα κάνουμε με κουρκούμα, χυμό λεμονιού και πολτοποιημένο αγγούρι βοηθάει στην θεραπεία των πανάδων.

Αναμειγνύουμε κουρκουμά με σησαμέλαιο – ή παίρνουμε ίσες ποσότητες από κουρκουμά και σουσάμι και με την βοήθεια του νερού (καλό θα είναι να είναι αποσταγμένο) κάνουμε μία παχύρρευστη κρέμα και την απλώνουμε στις πανάδες για είκοσι λεπτά. Ξεπλένουμε με χλιαρό νερό.
Βότανα, τροφές, βιταμίνες & συνταγές που εξαφανίζουν τις πανάδες

Χρήσεις στη μαγειρική:

Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ιδιότητες του κουρκουμά, εκτός από την απλή χρήση του σαν μπαχαρικό, μπορούμε να εισάγουμε συστηματικά στην διατροφή μας, μια ποσότητα έως ένα γεμάτο κουταλάκι του καφέ, την ημέρα.

Μπορούμε να το προσθέσουμε στο τέλος του μαγειρέματος σε πολλά παρασκευάσματα, στις σάλτσες, στο γιαούρτι, αλλά και σε ροφήματα.

Όταν βράζουμε ζυμαρικά ή ρύζι μπορούμε να προσθέσουμε λίγο κουρκουμά στο νερό που βράζουμε.

Στο μπριάμ ή στα ψητά λαχανικά και πατάτες ταιριάζει καταπληκτικά η γεύση του κουρκουμά.

Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζετε, ότι όταν συνδυάζεται με το μαύρο πιπέρι ή το πράσινο τσάι, αυξάνεται η απορρόφηση του από τον οργανισμό. Επίσης, το ιδιο αποτέλεσμα φέρνει και ο συνδυασμός του με κάποια λιπαρή ουσία, πχ. ελαιόλαδο ή βούτυρο. Σε συνδυασμό με το μαύρο πιπέρι, ανεβάζει την αποτελεσματικότητά του έως 1000 φορές στον άνθρωπο.

Εκτός απο την ιατρική του χρηση, ο κουρκουμας, χρησιμοποιειται και για το χρωμα του. Ως χρωστικη σε υφασματα δεν εχει μεγαλη επιτυχια, γιατι το χρωμα ξεθωραζει στον ηλιο. Χρησιμοποιειται ομως ευρεως ως χρωστικη στα τροφιμα; μαλιστα, για μια σειρα απο λογους, εχει τον πρωτο κωδικο στα προσθετα τροφιμων, ειναι το E100. 

Σε αυξημένες δέσεις παρουσιάζει  παρενέργειες, γι’ αυτό πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ
Προσοχή: Κουρκουμάς και παρενέργειες – Πότε να τον αποφεύγετε
και Πως να βελτιώσετε την απορρόφηση κουρκουμίνης για σούπερ ενισχυμένα οφέλη 


Η καύση κουρκουμά απομακρύνει τα κουνούπια.

«Τροφή»: Διαθέτω εξαιρετικής ποιότητας βιολογική κουρκουμίνη ως συμπλήρωμα διατροφής βέβαια, φυτοσωμική 10 φορές ποιο ισχυρή και αφομοιώσιμη από οποιαδήποτε άλλη, ώστε να εξασφαλίσετε όλες τις παραπάνω δράσεις της στο έπακρο.

Όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε στο μέιλ: life@proionta-tis-fisis.com

Μπορείτε να δείτε και Συνταγές και χρήσεις για να βελτιώσετε την υγιεία σας με κουρκουμά 

Κουρκουμάς: Συνταγή για άμεση αποτοξίνωση και καταπολέμηση φλεγμονών 

Κουρκουμάς: Το χρυσό μπαχαρικό που «σκοτώνει» τα καρκινικά κύτταρα 

Μπορείτε να επωφεληθείτε και έτσι Το θαυματουργό κουρκουμέλαιο: Θεραπευτικές ιδιότητες και χρήσεις

Κλεοπάτρα Ζουμπουρλή, μοριακή βιολόγος για το medlabnews.gr


Ξύλο, ένα από τα καλύτερα φίλτρα για πόσιμο νερό

Πείραμα του ΜΙΤ δείχνει μια άγνωστη εντυπωσιακή ιδιότητα του ξύλου των δέντρων
Το ξύλινο φίλτρο είναι εύκολο στην κατασκευή και πολύ αποτελεσματικό

Κόβουμε ένα κλαδί πεύκου και στις δύο άκρες και το κρατάμε κατακόρυφα. Ρίχνουμε βρόμικο νερό στη μία άκρη και ως διά μαγείας το νερό στάζει καθαρό από την άλλη:
το ξύλο των δέντρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φθηνό φίλτρο για πόσιμο νερό σε αναπτυσσόμενες χώρες, δείχνει ένα πρωτότυπο πείραμα στο ΜΙΤ.

Για την απολύμανση του νερού υπάρχουν σήμερα διάφορες τεχνολογίες, όλες όμως έχουν περιορισμούς: η απολύμανση με χλώριο είναι ακριβή, η απόσταξη απαιτεί καύσιμα για το βράσιμο του νερού, ενώ οι σύγχρονες μεμβράνες φιλτραρίσματος είναι δαπανηρές, απαιτούν τη χρήση αντλίας, και επιπλέον βουλώνουν εύκολα. 

«Τροφή»: Μερικές παρατηρήσεις…
– Το χλώριο εκτός από ακριβό, είναι και ανθυγιεινό σε αυτές τις ποσότητες.
– Η απόσταξη το καθιστά «νεκρό».
– Οι μεμβράνες, με τις αντλίες, είναι απαρχαιώμενες πλέον τακτικές. Υπάρχουν και άλλες πιο σύγχρονες λύσεις που είναι απόλυτα πανεύκολες και πολύ οικονομικές για αυτά που προσφέρουν!


Το ξύλο των κωνοφόρων ή άλλων δέντρων ίσως αποδειχθεί καλή εναλλακτική. Η ψίχα του ξύλου περιέχει το λεγόμενο ξύλωμα, ένα σύστημα αγωγών που ανεβάζει νερό από τις ρίζες στα κλαδιά και τα φύλλα (ένα δεύτερο σύστημα αγωγών, το φλοίωμα, κατεβάζει θρεπτικά συστατικά από τα φύλλα μέχρι τις ρίζες).

Οι αγωγοί του ξυλώματος δεν είναι συνεχείς, αλλά χωρίζονται σε επιμέρους αγγεία, αποτελούμενα από νεκρά κύτταρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους στις άκρες μέσω μικρών οπών που ονομάζονται βοθρία.

Μια βασική λειτουργία των οπών αυτών είναι να εμποδίζουν τυχόν φυσαλίδες να μετακινούνται από αγγείο σε αγγείο και να φράζουν το σύστημα.
Όπως αποδεικνύεται όμως, τα βοθρία μπορούν να λειτουργούν και ως φίλτρα νερού που κατακρατούν τυχόν σωματίδια.


Ξύλο σε εγκάρσια τομή. Τα μικρόβια του νερού (πράσινες κουκκίδες) κατακρατούνται από οπές του ξυλώματος που ονομάζονται βοθρία (κόκκινο και μπλε). Πηγή: Michael S. H. Boutilier et al.)
«Τα φυτά έπρεπε να βρουν τρόπο να φιλτράρουν τις φυσαλίδες αέρα και ταυτόχρονα να επιτρέπουν την εύκολη ροή των χυμών» παρατηρεί o Ρόιτ Κάρνικ, μέλος της ερευνητικής ομάδας στο MIT. «Αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με το φιλτράρισμα του νερού, καθώς θέλουμε να κατακρατήσουμε τα μικρόβια διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή ροή» εξηγεί.
Η ομάδα του πειραματίστηκε με φέτες από ξύλο πεύκου, πάχους περίπου 3 εκατοστών, τις οποίες στρίμωξαν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες ώστε να μην κυλά το νερό από το πλάι.
Για να δοκιμάσουν το φίλτρο, διοχέτευσαν στην πάνω επιφάνεια νερό που περιείχε σωματίδια κόκκινου μελανιού με διάμετρο έως 500 νανόμετρα (εκατομμυριοστά του χιλιοστού). Το πείραμα έδειξε ότι το ξύλωμα φιλτράρει ουσιαστικά όλα τα σωματίδια άνω των 20 περίπου νανομέτρων, τα οποία συγκεντρώνονται στο ανώτατο επιφανειακό στρώμα βάθους λίγο μόνο χιλιοστών.

Αυτό θα σήμαινε ότι το ξύλο μπορεί να κατακρατεί τα περισσότερα βακτήρια, τα μικρότερα από τα οποία έχουν μήκος γύρω στα 200 νανόμετρα.
Πράγματι, όταν οι ερευνητές χρησιμοποίησαν νερό μολυσμένο με το κολοβακτήριο Escherichia coli, το ξύλο απομάκρυνε το 99% των μικροβίων. 

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει τώρα να πειραματιστεί με περισσότερα είδη δέντρων προκειμένου να βρει το πιο κατάλληλο για χρήση σε φθηνά φίλτρα.
Η έρευνα δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική επιθεώρηση PLoS ONE.

«Τροφή»:  Όλα καλά με τα μικρόβια και τα μικροσωματίδια. Τι γίνεται όμως με τα ΧΗΜΙΚΑ και τι με τα ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ κατάλοιπα; Και μην μου πείτε ότι φαντάζεστε πως το νερό μας είναι απαλλαγμένο από αυτά. Ή πως τα γνωστά φίλτρα μπορούμε με οποιονδήποτε τρόπο να τα σταματήσουν!! 

Έτσι επειδή με απασχολεί πάρα πολύ η καλή ποιότητα του νερού που καταναλώνω εγώ και η οικογένειά μου, έπρεπε να βρω ένα φίλτρο νερού που να πληροί τις παραπάνω, αλλά και άλλες εύλογες προϋποθέσεις, καθώς το νερό είναι ο κυριότερος αποτοξινωτής μας!

Να είναι, δηλαδή ένα φίλτρο:

– με χαμηλό κόστος,
– με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και
– με τη λιγότερη χρήση χημικών ουσιών

Και πράγματι έχω βρει και χρησιμοποιώ ένα εξαιρετικά αξιόλογο και αξιόπιστο φίλτρο απλό στην εγκατάσταση και με χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και γι` αυτόν τον λόγο το προτείνω ανεπιφύλακτα και στους φίλους του σάιτ, με πολύ ενδιαφέρον και ευαισθησία.
Απαλλάσσει το νερό μας, από εξασθενές χρώμιοχλώριο, φθόριο, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, τοξικές χημικές ουσίες, βακτήρια και άλλα επικίνδυνα συστατικά, ακόμη ΚΑΙ ΑΠΌ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΆ ΚΑΤΆΛΟΙΠΑ και έχει ιδιαίτερα σημαντικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που ΔΕΝ διαθέτει κανένα άλλο φίλτρο, όπως:Δίνοντας σήμερα λίγα χρήματα για το καλλίτερο φίλτρο της αγοράς, γλιτώνετε αύριο ένα σωρό χρήματα που θα χρειαζόσασταν για να αντιστρέψετε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αργά ή γρήγορα το απαράδεχτο νερό της βρύσης μας, αλλά και των διαφόρων εμφιαλωμένων όπως βλέπουμε…

Το εξαιρετικά αξιόπιστο φίλτρο που σας προτείνω, είναι το καλλίτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε εσάς αλλά και ολόκληρη την οικογένειά σας!!

Όσοι ενδιαφέρεστε, αφήστε το μήνυμά σας στο μέιλ: life@proionta-tis-fisis.com

Δείτε ακόμη: 4 τρόποι καθαρισμού και φιλιτραρίσματος του νερού χρησιμοποιώντας φρούτα!

Με αυτούς τους τρόπους το νερό σας από δηλητήριο, γίνεται αυτό που είναι από την φύση του, ένα ΊΑΜΑ: Νερό – Το φυσικό ιατρικό – ιαματικό θαύμα!! 

Νερό: Το Πλέον Απαραίτητο & Ανεξήγητο Στοιχείο πάνω στον Πλανήτη! 

Αλκαλικό νερό: Σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα. Πώς να το προετοιμάσετε 

Το νερό λειτουργεί θεραπευτικά – Επιπτώσεις της αφυδάτωσης

Το μυστικό του νερού: Υπάρχει “καλό” και “κακό” νερό 


periplanomeno.wordpress.com


Εκχύλισμα Σπόρων Σταφυλιού (OPC): Όλα τα οφέλη του σταφυλιού υπέρ-συγκεντρωμένα

Από την γένεση της φαρμακολογίας, οι επιστήμονες ερευνητές του είδους βασίστηκαν στην δύναμη της φύσης και μόνο.
Αυτό φέρνει σαν θετικό αποτέλεσμα από την μια την εξερεύνηση συστηματικά της επίδρασης για την υγεία, την ευεξία και την ομορφιά σε όλα τα προϊόντα της φύσης και από την άλλη σαν αρνητικό, την εμμονή μεγάλης μερίδας επιστημόνων στην αντιγραφής της με τεχνητά μέσα.

Δεν αντιλέγω, πολλές φορές κατόρθωσαν οι επιστήμονες και την αντέγραψαν σωστά, μα είναι περισσότερες αυτές

 • που in vitro, μοριακά μπορεί να έμοιαζαν τα αποτελέσματα άψογα,
 • αλλά in vivo δεν είχαν το ποθητό ίδιο αποτέλεσμα που υπήρχε στα πρωτότυπα τους.

Έτσι με αυτή την λογική ερεύνησαν και το εκχύλισμα των σπόρων του σταφυλιού ή grape seed extract (OPC) και κατέληξαν στα εξής:

Το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές των φυτικών φλαβονοειδών, προανθοκυανιδίνων OPC.
Σημαντικό είναι πως το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού περιέχει κατά μέσο όρο 92 με 95% προανθρακοκυανιδίνες.
Οι ιδιότητες των προανθοκυανίδων είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες κύρια στην επιστημονική κοινότητα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως είναι η φλεβική ή αγγειακή ανεπάρκεια, η αγγειακή ευθραυστότητα που προκαλεί αρχικά μικρό αιμορραγίες και την τελική καταστροφή των αγγείων, την αμφιβληστροειδοπάθεια και πολλών άλλων ασθενειών που άπτονται στο καρδιαγγειακό μας σύστημα.
Ας δούμε και Καρδιαγγειακά νοσήματα: Ποια είναι, Πρόληψη, Εναλλακτική Αντιμετώπιση


Μια απλοϊκή απόδειξη της ευεργετικής δράσης των OPC στην κυκλοφορία του αίματος είναι και η χρήση τους ως βασικό συστατικό σε καλλυντικά γνωστών και φερέγγυων εταιριών, που ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν στην ενίσχυση της μικρό-κυκλοφορίας του υποδόριου ιστού.
Ας δούμε και Το παν στην υγεία είναι η καλή κυκλοφορία του αίματος

Αναλυτικά οι ιδιότητες του Εκχυλίσματος Σπόρων Σταφυλιού (OPC) είναι οι εξής:

Αντιοξειδωτική δράση:

Η έντονη αντιοξειδωτική δράση των OPC είναι κλινικά αποδεδειγμένη και αν το θέλετε στην εποχή μας διαρκώς επιβεβλημένη.
Για περισσότερα Γιατί τα αντιοξειδωτικά είναι σύμμαχος της υγείας μας

Αποτοξινωτική δράση:

Με ένα ήπιο μοναδικό τρόπο διασπά τις τοξίνες και βοηθά στην αποβολή τους δια των φυσιολογικών οδών από το σώμα.
Για περισσότερα Τι είναι οι τοξίνες και γιατί οφείλουμε να τις αποβάλλουμε;

Αντιφλεγμονώδη δράση:

Η φλεγμονές είναι το κύριο αίτιο της δημιουργίας θρομβώσεων και της αφύσικης πήξης του αίματος.
Από την άλλη μια περιοχή που φλεγμαίνει, κυρίως αυτή που χαρακτηρίζεται χρόνια, χρόνο με τον χρόνο η ανάπλαση των κυττάρων πραγματοποιείται μετά μεγάλης δυσκολίας και παρατηρείται το φαινόμενο ατροφίας των ιστών και κατά συνέπεια δυσλειτουργία της περιοχής.

Κλινικά έχει αποδειχθεί πως τα OPC πέρα των άλλων ιδιοτήτων τους έχουν και ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.
Ας δούμε και Χρόνιες Φλεγμονές: Καταστρέφουν την υγεία, Σχετίζονται με όλες τις ασθένειες

Προστασία και αύξηση της παραγωγής του κολλαγόνου:

Ως γνωστό το κολλαγόνο είναι μια ομάδα ινωδών πρωτεϊνών που βρίσκονται σε όλα τα πολυκύτταρα ζώα και προσδίδουν εκτατική ισχύ στους συνδεστικούς ιστούς.
Τα κύτταρα που παρασκευάζουν κολλαγόνο έχουν διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με το είδος του ιστού.

Στο δέρμα, τένοντες και άλλους συνδετικούς ιστούς των μαλακών μορίων λέγονται ινοβλάστες, ενώ στα οστά οστεοβλάστες.

Τα OPC με δεκάδες κλινικές αποδείξεις δεν προστατεύουν απλά τα κύτταρα που παράγουν κολλαγόνο, αλλά αυξάνουν και την παραγωγή τους όταν αυτή είναι μειωμένη.
Ας δούμε και Κολλαγόνο: Γήρανση, Δέρμα, Οστά και Αρθρώσεις

Ενίσχυση και αύξηση της ελαστικότητας αρτηριών και αγγείων:

Όπως είναι γνωστό με την πάροδο των χρόνων κύρια τα τριχοειδή αγγεία, αλλά και οι αρτηρίες χάνουν την ελαστικότητα τους, με αποτέλεσμα την (επικίνδυνη) Αρτηριοσκλήρυνση

Αυτό και από μόνο του επισύρει πολλά δυσάρεστα συμπτώματα και αίτια διαταραχών.
Ας δούμε και Βουλωμένα αγγεία, Αρτηριοσκλήρωση: Αιτίες, Συνέπειες και Αντιμετώπιση


Το εκχύλισμα κουκουτσιών σταφυλιού κλινικά απέδειξε ότι σε ομάδες που το ελάμβαναν συστηματικά βελτίωσε την ελαστικότητα αγγείων και αρτηριών σε ποσοστό που ξεπερνούσε το 90% απομακρύνοντας δυσάρεστα συμπτώματα όπως είναι συριγμοί στα αυτιά, αρτηριακή υπέρταση, απώλεια συγκέντρωσης και μνήμης κ.α.
Ας δούμε 04. Στρατηγική αντιγήρανσης, η ενίσχυση των αγγείων μας
και 4 σημάδια που…φωνάζουν ότι οι αρτηρίες σας είναι φραγμένες!


Στηριγμένοι οι επιστήμονες από αυτές τις τέσσερις βασικές δράσεις των εκχυλισμάτων κουκουτσιών του σταφυλιού OPC, κλινικά τα έχουν εφαρμόσει με σημαντική επιτυχία στις ακόλουθες ενδείξεις:

Προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα από τις παθήσεις του.

Κοινά έχει γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι τα OPC καθαρίζουν τους αυλούς των αρτηριών και των αγγείων και προστατεύουν έτσι το καρδιαγγειακά σύστημα από όλες σφαιρικότερα τις παθήσεις που το ταλαιπωρούν όπως είναι:

Καταπολεμά την υπέρταση.

Τα OPC μειώνουν την υψηλή πίεση του αίματος, προστατεύουν τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων από τις βλαβερές δραστηριότητας ελεύθερων ριζών, και εμποδίζουν την επικίνδυνη οξείδωση της LDL χοληστερόλης που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καρδιακή προσβολή ή το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε μια πολυάριθμη Ιταλική κλινική μελέτη, άτομα με προ, ή ήπια υπέρταση διαιρέθηκαν σε τρεις ισάριθμες ομάδες.
Σε δύο από αυτές τους χορηγήθηκαν OPC, σε χαμηλές και υψηλές δοσολογίες σε mg, και στην τρίτη placebo και μια ειδική δίαιτα σε συνδυασμό με άσκηση.

Στο τέλος της κλινικής έρευνας και την πάροδο τεσσάρων μηνών, και οι δύο ομάδες που ελάμβαναν OPC είχαν μια βελτίωση στην πίεση του αίματος, αν και εκείνες με την υψηλότερη δοσολογία (300 mg) ημερησίως παρατηρήθηκαν πιο θεαματικά ευεργετήματα.
Στην συμπερασματική κλινική αναφορά, οι αριθμοί της πίεσης του αίματος ομαλοποιήθηκε σε ποσοστό 93% των ατόμων στην ομάδα υψηλότερης δοσολογίας.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο Annals of the Νβνν York Academy of Sciences και εξέτασε την αγγειοδιασταλτική στα αιμοφόρα αγγεία αποδίδοντας τις ευεργετικές αυτές ιδιότητες στα OPC.
Ας δούμε και Υπέρταση, αιτίες και εναλλακτικοί τρόποι καταπολέμησης

Καταπολεμά την LDL (κακή) χοληστερόλη.

Σε άλλη κλινική συγκριτική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medicinal Food ομάδα ατόμων με ήπια και υψηλή χοληστερόλη, έλαβαν εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού έναντι ισάριθμης άλλης του placebo για 8 εβδομάδες και ακολουθώντας την ίδια διατροφή, τα ίδια γεύματα αριθμητικά και τις ίδιες ποσότητες ακριβώς.
H LDL (κακή) χοληστερόλη βελτιώθηκε σημαντικά στους ασθενείς που έλαβαν εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού.
Ας δούμε και Οριστική λύση στα προβλήματα χοληστερίνης, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, δίνει ελληνικό πανεπιστήμιο!!

Καταπολεμά την πήξη του αίματος.

Εκτός του προαναφερομένου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού OPC μείωσε τον κίνδυνο της πήξης του αίματος σημαντικά φέρνοντας το στην πρέπουσα πηκτικότητα (Χωρίς δηλαδή δυσμενείς επιπτώσεις στην αραίωση του αίματος) προστατεύοντας τους ασθενείς από επιπτώσεις καρδιαγγειακών διαταραχών.
Υπάρχουν καταγεγραμμένες και πολλές άλλες επιστημονικές μελέτες που έχουν δείξει αυτά τα αποτελέσματα.

Καταπολεμά την δημιουργία θρόμβων.

Στην ίδια δημοσίευση ανακοινώθηκε επίσης ότι το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού βοηθά όχι μόνο στην πρόληψη σχηματισμού θρόμβων, αλλά και στην αποφυγή δημιουργίας ακόμα και μετά από τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις.
Ας δούμε και Θρόμβος: Μια σοβαρή απειλή της υγιείας. Αιτίες και προφύλαξη

Αρωγός στην πρόληψη και ρύθμιση του διαβήτη τύπου 1 και 2.

Σε κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη και δημοσιεύτηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό American Journal medicine διαπίστωσε ότι εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού OPC μειωμένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα ακόμα και μετά από ένα γεύμα υψηλό σε υδατάνθρακες.

Αυτό και μόνο ως δράση βοηθά και τους διαβητικούς ασθενείς στην εξομάλυνση δημιουργίας μεγάλων αυξομειώσεων γλυκόζης στο αίμα.
Ας δούμε Διατροφή: Μπορεί να Αναγεννήσει το Πάγκρεας-Να Αναστρέψει τον Διαβήτη
και να έχουμε υπόψιν ότι πολλοί από εμάς είμαστε σε προ-διαβητικό στάδιο, χωρίς να το γνωρίζουμε Μήπως έχω διαβήτη; Συμπτώματα και απαραίτητες εξετάσεις

Επιταχύνει την ανάκαμψη από επίπονη άσκηση και τραυματισμούς μυών και οστών.

Η ισχυρή αντιφλεγμονώδης δύναμη του εκχυλίσματος σπόρων σταφυλιού OPC έστρεψε την προσοχή των ερευνητών στο να μελετήσουν τις επιπτώσεις από την λήψη στην αποκατάσταση των μυών.

Σε αυτές τις έρευνες, OPC αποδείχτηκε ότι έχουν τονωτική δράση στις αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, (IL-10 ) και βοήθησε στην αναγέννηση κατεστραμμένων μυϊκών ινών ταχύτατα.

Τα μακροφάγα, που είναι γνωστά για την ικανότητά τους να σταματήσουν τα βακτήρια και τους ιούς, βοηθούν επίσης στην ταχύτερη αποθεραπεία του τραυματισμένου ιστού.
Κλινικά θυμίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι αυξημένα επίπεδα σε μακροφάγα και ουδετερόφιλα (Λευκών αιμοσφαιρίων που βρέθηκαν στις περιοχής της φλεγμονής) έχουν επιταχύνει πλήρως την ίαση και στην περίπτωση παράλληλης λήψης με OPC απατήθηκαν μόλις 5 ημέρες σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Αντικαρκινική δράση.

Το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού OPC, κλινικά έχει μελετηθεί πολλές φορές και για την αντικαρκινική του δράση.
Για παράδειγμα ο καρκίνος του παχέος εντέρου που έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Θυμίζω πως ο καρκίνος αναπτύσσεται μέσω πολλών μηχανισμών, με κύριο τις τοξίνες που προσλαμβάνονται μέσω των γενετικά τροποποιημένων και των επεξεργασμένων τροφών και γι’ αυτό άλλωστε είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Ωστόσο, σε σημαντικές μελέτες βρέθηκε ότι το OPC που περιέχει αυξημένες ποσότητες σε ταννίνη καταστέλλει τα καρκινικά κύτταρα.
Κατά συνέπεια αναστέλλει την ανάπτυξη των όγκων, σταματά τον κύκλο της σηματοδότησης των καρκινικών κυττάρων, και επάγει την απόπτωση, θάνατο των καρκινικών κυττάρων.

Αλλά ίσως ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι σκοτώνει τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα.

Αυτό είναι ένα καταπληκτικό γιατί ακόμη και αν δεχτούμε ότι η συμβατική χημειοθεραπεία μπορεί να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα, αφήνει ζωντανά τα καρκινικά βλαστικά κύτταρα και για αυτό παρατηρείται το θλιβερό φαινόμενο των μεταστάσεων μετά από καιρό σε ασθενείς που έχουν υποστεί χημειοθεραπεία.
Γι΄αυτό και λέμε Χημειοθεραπεία και Φυσικά Ιάματα: Άσπονδοι Εχθροί ή Επιβεβλημένοι Σύμμαχοι Υπέρ της Υγείας


Σε άλλες κλινικές έρευνες έχουν εξετάσει την επίδραση του εκχυλίσματος σπόρων σταφυλιού OPC σε καρκινικά κύτταρα του μαστού με πολύ καλά αποτελέσματα ακόμα και σε μια παράλληλη χορήγηση.

Επίσης σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Research εκθείασαν την πολύτιμη δυναμική του εκχυλίσματος σπόρων σταφυλιού OPC όταν σε κλινική έρευνά τους αποδείχτηκε περίτρανα ότι ανέστειλε την δραστηριότητα της αρωματάσης και μειωμένη ανάπτυξη σε MCF-7 κύτταρα καρκίνου του μαστού και συγκεκριμένα ανέφεραν στα συμπεράσματα τους.
« Πιστεύουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά και αποδεικνύουν ότι το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού OPC είναι δυνητικά χρήσιμο στην πρόληψη / θεραπεία του ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του μαστού μέσω της αναστολής της δραστηριότητας της αρωματάσης, καθώς και την έκφραση τους.»
Πολλές παρόμοιες μελέτες έχουν γίνει και δημοσιευτεί σχεδόν για όλες τις μορφές καρκίνου με τα ίδια ακριβώς συμπεράσματα τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταπολέμηση του καρκίνου.
Ας θυμηθούμε Γιατί έκρυψαν αυτόν τον ισχυρό αντικαρκινικό σπόρο από το κοινό;

Επιβραδύνει άνοια και Αλτσχάιμερ.

Λόγω της ισχυρής αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης, τα OPC είναι όλο και περισσότερο στην αιχμή της έρευνας κύρια του Alzheimer.
Δημοσιευμένες μελέτες έχουν δείξει ότι προστατεύουν το ευαίσθητο νευρικό κύκλωμα του εγκεφάλου.

Αυτό και μονο καθιστα το OPC ως ιδανική λύση όχι μόνο για την αναχαίτιση της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, αλλά και για την βελτίωση της μνήμης και γνωστικής ικανοτάτας σε νεότερες ηλικίες και με δεδομένο την έλλειψη επικίνδυνης τοξικότητας.
Ας δούμε Συμπληρωματικές και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης της άνοιας
και Η διατροφή “του εγκεφάλου” μπορεί να αποτρέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ
Τέλος, σκεφτείτε όλη αυτήν την δυναμική και δράση των κουκουτσιών του σταφυλιού, συνδυασμένη με το απίστευτο Ginkgo Biloba: Εμπροσθοφυλακή κατά της γήρανσης, ειδικά του εγκεφάλου

Άλλα ισχυρά οφέλη των Εκχύλισμα Σπόρων Σταφυλιού (OPC):.

Κατανοώντας απλοϊκά όλες τις δράσεις των OPC εύκολα ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για την σπουδαιότητα τους και σε άλλες εφαρμογές πέρα της αποτοξίνωσης και καταπολέμησης των χρόνιων, κυρίως, φλεγμονών.

Γενικότερα έχω αναφέρει πολλές φορές την αναγκαιότητα, σπουδαιότητα της στήριξης του καρδιαγγειακού μας συστήματος σε νεανικά επίπεδα.
Χαρακτηριστικά μάλιστα έχω γράψει ότι το Α και Ω της υγείας, ευεξίας και ομορφιάς είναι το καρδιαγγειακό.


Συμπερασματικά λοιπόν, το εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού OPC είναι ένα από τα ελάχιστα φυσικά ιάματα που καθολικά στηρίζει το καρδιαγγειακό. 
Μην ξεχνάτε, ότι το εν λόγω εκχύλισμα, διαθέτει σε υψηλή συγκέντρωση όλες αυτές τις ουσίες για τις οποίες οι γιατροί μας προτρέπουν να πίνουμε ένα ποτηράκι κρασί ημερησίως, και βέβαια, χωρίς τα αρνητικά του οινοπνεύματος!!
Ας δούμε και Καρδιαγγειακό, Προστατεύουμε το σύστημα που μας Διατηρεί στη Ζωή


Τέλος η ποιότητα του εκχυλίσματος των σπόρων του σταφυλιού OPC είναι ένας βασικός παράγοντας επιλογής μιας και η δραστικότητα τους συνδέεται στενά με αυτή.
Αυτό ασφαλώς δεν ισχύει μόνο για το OPC και θα σας θυμίσω πως τα πιστοποιημένα βιολογικά ιάματα πραγματικά υπερέχουν.

Κλείνοντας δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στην φόρμουλα αποτοξίνωσης του πανεπιστημίου των Αθηνών που καθόλου τυχαία δεν συμπεριλαμβάνει τα άγνωστα για τους περισσότερους εκχυλίσματα σπόρων σταφυλιού OPC.

«Τροφή»:

Πράγματι τα κουκούτσια των σταφυλιών έχουν πολλές και εξαιρετικές ιδιότητες, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.

Θα πρέπει να γνωρίζετε όμως, πως τα ωμά κουκούτσια σταφυλιού είναι άπεπτα στο ανθρώπινο στομάχι. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό τους, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες για την εξαγωγή των πολύτιμων συστατικών από αυτά. Γι’ αυτό και μιλάμε για το ΕΚΧΎΛΙΣΜΑ τους!

Σκεφτείτε τώρα όλα τα παραπάνω περιγραφόμενα σούπερ οφέλη, συνδυασμένα με δύο ακόμη υπερ-δυνάμεις το τζίνγκο μπιλόμπα και την πυκνογενόλη (Το “tuboflo” των αρτηριών! όλα μαζί συνδυασμένα σε μία κάψουλα, ως συμπλήρωμα διατροφής, ώστε να εξασφαλίσετε την υγιεία των αγγείων, της καρδιάς, του εγκεφάλου, των πνευμόνων και πολλών ακόμη ζωτικών οργάνων, και όπως βλέπουμε σήμερα ένα σωρό ακόμη ωφελειών, μέχρι και ενάντια στον καρκίνο!!

Και δεν αναφέρομαι σε κάτι τυχαίο που απλώς βρήκα και προτείνω, αλλά για πιστοποιημένο, προϊόν ΜΕΛΈΤΗΣ του πανεπιστημίου Αθηνών!

Παρακαλώ, δε όσους το έχουν χρησιμοποιήσει, να μοιραστούν μαζί μας τις διαφορές που ακόμη και οι ίδιοι αντιλήφθηκαν, στην υγιεία τους, μετά την μακροχρόνια λήψη του!!

Για περισσότερες πληροφορίες, για την δράση του και για να το αποκτήσετε επικοινωνήστε στο μέιλ life@proionta-tis-fisis.com

Ας δούμε ακόμη: 8 εκπληκτικά οφέλη των κουκουτσιών του σταφυλιού 

Τι διατροφικό πλούτο κρύβουν τα κουκούτσια από τα σταφύλια; 


Γιώργος Ερισιάνος Κυριακού – Φαρμακοποιός
bio365.blogspot.gr